# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
781 ต้นปาล์มเยอรมัน

ชื่อต้นไม้ : ต้นปาล์มเยอรมัน 

เส้นรอบวง : 43 CM.

ความสูง : 9.49  M.