# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
461 ต้นคูณ

ชื่อต้นไม้ : ต้นคูณ

เส้นรอบวง : 401 CM

ความสูง : 15.15 M