# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
462 ต้นคูณ

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นคูณ

เส้นรอบวง : 31  CM

ความสูง : 11.95 M