# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
463 ต้นคูณ

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นคูณ

เส้นรอบวง : 64.50  CM

ความสูง : 8.77 M