# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
464 ต้นแคนา

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นแคนา

เส้นรอบวง : 164  CM

ความสูง : 23.76 M