# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
588 ต้นทองกวาว

 

ชื่อต้นไม้: ทองกวาว 

เส้นรอบวง: 135.00 ซม.

ความสูง: 12.6 เมตร