# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
465 ต้นแคแสด

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นแคแสด

เส้นรอบวง : 29.50  CM

ความสูง : 5.11 M