# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
466 ต้นแคแสด

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นแคแสด

เส้นรอบวง : 27  CM

ความสูง : 4.59 M