# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
589 ต้นทองกวาว

 

ชื่อต้นไม้ : ทองกวาว

เส้นรอบวง : 135.00 CM.

ความสูง : 12.06 M.