# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
590 ต้นทองหลาง

ชื่อต้นไม้ : ทองหลาง (ตาย)

เส้นรอบวง : CM.

ความสูง : M.