# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
468 ต้นแคแสด

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นแคแสด

เส้นรอบวง : 37.50  CM

ความสูง : 6.34 M