# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
469 ต้นแคแสด

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นแคแสด

เส้นรอบวง : 33  CM

ความสูง : 4.60 M