# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
470 ต้นแคแสด

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นแคแสด

เส้นรอบวง : 32  CM

ความสูง : 3.69 M