# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
592 ต้นเสลา

 

ชื่อต้นไม้: ต้นเสลา

เส้นรุ่มวง: 23.50 ซม.

ความสูง: 14.06 เมตร