# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
783 ต้นมะเดื่อป่า

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นพญาสัตบรรณ 

เส้นรอบวง : 75 CM.

ความสูง : 21.24 M.