# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
593 ต้นประดู่

 

ชื่อต้นไม้: ประดู่

เส้นรอบวง: 86.50 ซม.

ความสูง: 15.49 เมตร