# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
594 ต้นประดู่

 

ชื่อต้นไม้ : ประดู่

เส้นรอบวง : 86.50 CM.

ความสูง : 15.49 M.