# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
596 ต้นประดู่

 

ชื่อต้นไม้: ประดู่ 

เส้นรอบวง: 150 CM

ความสูง: 16.31 M