# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
787 ต้นมะม่วง

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นมะม่วง

เส้นรอบวง : 110 CM.

ความสูง : 9.72 M.