# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
598 ต้นประดู่

ชื่อต้นไม้ : ประดู่

เส้นรอบวง : 82.50 CM.

ความสูง :  11.92 M.