# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
788 ต้นปีบ

ชื่อต้นไม้ : ต้นมะเดื่อป่า

เส้นรอบวง : 287 CM.

ความสูง : 21.92 M.

(ตาย)