# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
789 ต้นกระทิง

ชื่อต้นไม้ : ต้นมะม่วง

เส้นรอบวง : 84 CM.

ความสูง : 7.37 M.