# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
600 ต้นประดู่

 

ชื่อต้นไม้: ประดู่

เส้นรอบวง: 136.00 ซม.

ความสูง: 19.74 เมตร