# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
601 ต้นประดู่

ชื่อต้นไม้: ประดู่

เส้นรอบวง: 147.00 ซม.

ความสูง: 10.47 เมตร