# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
471 ต้นแคแสด

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นแคแสด

เส้นรอบวง : 25  CM

ความสูง : 4.38 M