# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
472 ต้นแคแสด

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นแคแสด

เส้นรอบวง : 45  CM

ความสูง : 10.19 M