# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
791 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นกระทิง (ตาย)