# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
603 ต้นประดู่

 

ชื่อต้นไม้: ประดู่

เส้นรอบวง: 201.00 ซม.

ความสูง: 9.54 เมตร