# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
473 ต้นพิกุล

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นพิกุล

เส้นรอบวง : 34  CM

ความสูง : 10.28 M