# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
792 ต้นตะแบก

ชื่อต้นไม้ : ต้นกระทิง

เส้นรอบวง : 47 CM.

ความสูง : 16.79 M.

(ตาย)