# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
795 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นเสลา

เส้นรอบวง : 79 CM.

ความสูง : 25.25 M.