# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
796 ต้นหลิว

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นเสลา

เส้นรอบวง : 43.50 CM.

ความสูง : 25.25 M.