# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
478 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 94  CM

ความสูง : 11.80 M