# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
479 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 27  CM

ความสูง : 6.19 M