# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
480 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 55  CM

ความสูง : 10.89 M