# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
798 ต้นหลิวแปรงล้างขวด

ชื่อต้นไม้ : ต้นหลิวแปรงล้างขวด

เส้นรอบวง : 76 CM.

ความสูง : 7.89 M.

(ตาย)