# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
607 ปาล์มน้ำมัน

 

ชื่อต้นไม้: ปาล์มน้ำมัน

เส้นรอบวง: 169.00 ซม.

ความสูง: 10.19 เมตร