# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
483 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 129  CM

ความสูง : 10.45 M