# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
801 ต้นอโศกน้ำ

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นอโศกน้ำ