# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
803 ต้นหูกวาง

ชื่อต้นไม้ : ต้นหูกวาง

เส้นรอบวง : 233 CM.

ความสูง : 23.20 M.

(ตาย)