# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
611 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

ชื่อต้นไม้: ต้นปาล์ม

เส้นรอบวง: 72.50 ซม.

ความสูง: 11.02 เมตร