# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
485 ต้นคูณ

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 34  CM

ความสูง : 6.34 M