# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
612 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

ชื่อต้นไม้: ต้นปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรอบวง: 60.00 ซม.

ความสูง: 9.07 เมตร