# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
487 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 78  CM

ความสูง : 7.87 M