# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
489 ต้นตะแบก

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 54  CM

ความสูง : 4.87 M