# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
490 ต้นตะแบก

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นตะแบก

เส้นรอบวง : 39  CM

ความสูง : 4.87 M