# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
491 ต้นไทร

ชื่อต้นไม้ : ต้นไทร

เส้นรอบวง : 75  CM

ความสูง : 5.83 M