# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
615 ต้นปาล์มฟอร์คเทล

ชื่อต้นไม้: ต้นปาล์มฟอร์คเทล

เส้นรอบวง: 69 ซม.

ความสูง: 9.14 เมตร