# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
493 ต้นประดู่

ชื่อต้นไม้ : ต้นประดู่

เส้นรอบวง : 37  CM

ความสูง : 4.15 M