# ชื่อต้นไม้ รายละเอียด
495 ต้นประดู่

 

ชื่อต้นไม้ : ต้นประดู่

เส้นรอบวง : 202  CM

ความสูง : 17.21 M